Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energetická rekonstrukce administrativní budovy v areálu Tvarožná

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020503

Popis projektu:

Projekt „Energetická rekonstrukce administrativní budovy v areálu Tvarožná„ je spolufinancován Evropskou unií. Realizací projektu dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projektem dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy, dále k výměně kotle a osvětlení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.