Výrobna krmných směsí
Míchárna a sušárna krmiv spolu se skladovací kapacitou se nachází na středisku v Jiříkovicích. Výrobna krmných směsí zajišťuje potřebu vlastní živočišné výroby a vyrábí směsi i pro ostatní odběratele. V roce 2004 proběhla modernizace míchárny. Celý provoz je řízen výpočetní technikou a odpovídá všem požadavkům daným zákonem, vyhláškou a směrnicí EU. Provoz je zaregistrován v registratuře výroben krmných směsí. Vyrábíme krmné směsi pro skot, prasata, drůbež a ostatní hospodářská zvířata jako jsou koně, králíci, atd. Krmné směsi vyrábíme ve formě sypké nebo granulované dle požadavků zákazníka. Dopravu volně ložených krmiv provádíme vlastním dvoukomorovým přepravníkem vozidlem MAN TGA 26.400 o užitné hmotnosti 15 tun. Krmné směsi vyrábíme také pytlované s možností dovozu nebo odběru přímo ve výrobním závodě míchárny. Výrobna krmných směsí má roční produkci 5500 tun směsí.
Sušárna krmiv byla modernizována v roce 2009 z peněz EU. Činnost sušárny je plně automatizována. Na sušárně dosoušíme velkoobjemovou hmotu například vojtěšku, jetel červený, jetelotrávy, kukuřici, bob. Konečným výrobkem jsou granule, které se dále spotřebují do krmných směsí. Sušící médium je zemní plyn. Roční produkce sušárny je 1500 tun krmení. Volná kapacita činí 3000 tun.
Maloobchodní prodej je realizován každý čtvrtek v měsíci a to v době od 7:00 do 14:00 hodin.
Sortiment výrobků:

krmné směsi pro skot, prasata
krmné směsi pro drůbež (nosnice, brojlerová kuřata, kachny, husy, krůty)
krmné směsi pro chov a výkrm králíků
krmné směsi pro spárkatou zvěř

krmné směsi pro koně


Informace, objednávky: VKS Jiříkovice

tel.: +420 724 907 013
email: jakub.urban@bonagro.eu
Prodejní doba: čtvrtek 7.00 – 14:00 (jiný termín po tel. dohodě) na VKS 

nebo každý den 6:00 – 20:00 na vrátnici ve středisku Tvarožná