Je zaměřena převážně na chov skotu s tržní produkcí mléka. Dojnice jsou holštýnského plemene. Chov dojnic je ustájen na dvou farmách, každá farma má svůj uzavřený obrat stáda. Na středisku ve Šlapanicích je ustájeno 700 dojnic a na středisku ve Viničných Šumicích je ustájeno 350 dojnic. Roční produkce mléka činí celkem 8,5 mil. litrů mléka. Kvalitní mléko je dodáváno do mlékárny Olma v Olomouci. Obě střediska jsou vybaveny plně automatizovanými dojírnami od výrobce De Laval. Ustájení dojnic ve Šlapanicích je v zrekonstruovaných stájích se stlaným provozem. Ve Viničných Šumicích jsou produkční stáje s roštovým odklizem hnoje, které jsou průběžně rekonstruovány od roku 2006. Veškeré objemné a jadrné krmivo je z vlastní produkce. Jsou nakupovány pouze minerální vitaminové a bílkovinové komponenty. Uskladnění objemných krmiv je v silážních žlabech a ve vacích od výrobce AG BAG. Roční spotřeba krmiva pro skot je 10000 tun kukuřičné siláže a 6000 tun vojtěškové, obilní a travní senáže. Produkce statkových hnojiv skotu je ve formě chlévské mrvy a kejdy. Tyto složky se aplikují k přihnojení plodin pěstované v rostlinné výrobě. Pro skladování statkových hnojiv slouží stájní hnojiště a kejdové velkokapacitní jím­ky.