Středisko dopravy a mechanizace zajišťuje převážně vnitropodnikové práce pro potřeby rostlinné a živočišné výroby podniku a také poskytuje služby ostatním zákazníkům. Mechanizace je průběžně obměňována novými výkonnými stroji. Podnik disponuje 18ti kolovými traktory od výrobce John Deere, New Holland, Zetor a jedním pásovým traktorem Challenger MT 865 C s výkonem motoru 390 kW. Výkony motorů kolových traktorů jsou od 50 kW do 200 kW, nejvíce traktorů má výkon 150 kW. Pro traktorovou dopravu zemědělských komodit i různého materiálu je zajištěno 6 velkoobjemových návěsů. Některé z návěsů jsou řešeny jako výměnné nástavby pro širší využití. Výměnné nástavby lze jednoduše měnit podle potřeby pracovní operace za vanovou korbu, rozmetadlo statkových hnojiv, cisternu na dovoz vody pro postřikovač nebo hadicový aplikátor tekutých hnojiv. Ke sklizni obilnin slouží výkonné mlátičky Claas Lexion, New Holland CX a TX. Pro efektivnější sklizeň obilovin byl pořízen překládací návěs. Zpracování slámy z obilnin je řešeno lisem na velké hranolové balíky Claas Quadrant 3400. Pro svoz a stohování balíků slámy byl pořízen sběrací a stohovací vůz Arcusin. Sklizeň senáže a kukuřice na siláž je zajištěna pomocí sklízecích řezaček Claas Jaguar 870 SpeedStar. Sečení pícnin je vyřešeno žací kombinací Kuhn se záběrem 6 m. Ke sběru sena jsou v podniku 2 senážní vozy Pöttinger. Nezbytnou operací je chemická ochrana rostlin, proto byly pořízeny 2 samojízdné postřikovače Hardi Alpha Twin Force s pracovním záběrem ramen 36 m. Setí plodin je zajišťováno secími stroji Pöttinger, Horsch, Great Plains, Kinze, Multicorn, Unicorn. Zpracování půdy je převážně prováděno pásovým traktorem a k němu vhodně zvoleným nářadím od výrobců Horsch, Köckerling, Grégoire Besson. K nakládce a manipulaci s materiály slouží v podniku manipulátory CAT TH 330 B, JCB 541, smykové nakladače Locust 752. Těžkou nakládku materiálu má na starosti kolový nakladač CAT 924G.
DOPRAVA – nabízíme:

vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravu,
dopravu materiálů nákladními soupravami MAN TGA 26.430, MAN TGS 26.440, s možností třístranného sklápění korby, užitná hmotnost soupravy 26 tun,
kontejnerovou dopravu vozidlem MAN TGM 18.280 s objemem kontejnerů 5, 6, 8 m3 a speciálním kontejnerem pro dopravu hroznů,
dopravu materiálu valníkovým vozidlem DAEWO AVIA D 90 s hydraulickou rukou s dosahem 7 m,
nakládání materiálu teleskopickým manipulátorem CAT TH 330 B,
nakládání materiálu kolovým nakladačem CAT 924 G,
práce autojeřábem TATRA,
opravy zemědělských strojů,
nabídku parkovacích míst a odstavných ploch na střediscích,
tankovaní pohonných hmot na středisku Tvarožná,
pronájem prostor.