Projekt s podporou EU

Společnost BONAGRO, a.s. v lednu 2019 zahájila realizaci projektu Řízení s ohledem na věk v BONAGRO, a.s. Realizace projektu je plánována na 3 roky, do konce roku 2021.

Projekt je zaměřen na zavádění opatření souvisejících s konceptem age managementu do řízení organizace. Age management je způsob řízení, který zohledňuje věk zaměstnanců a přihlíží k tomu, jak se v průběhu životních fází člověka na pracovišti mění jeho individuální zdroje ve vtahu k požadavkům práce.

Cílem realizace projektu je zavést systém řízení, který umožní dlouhodobé zavádění a udržování opatření age managementu ve společnosti takovým způsobem, aby si společnost BONAGRO, jako zemědělský podnik, z dlouhodobého hlediska zajistila dostatek kvalifikovaných pracovníků. S tím souvisí i zavádění činností zaměřených na sledování a udržování vysoké míry pracovní schopnosti zaměstnanců po celou dobu jejich pracovní kariéry.

Do projektu je zahrnuto 100 zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny v řízení společnosti, bude mít realizace projektu pozitivní dopad na všechny zaměstnance společnosti.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora EU prostřednictvím Evropského sociální fondu (ESF) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).

Napsat komentář