Zemědělský podnik Bonagro, a.s. sídlí v Blažovicích a zabývá se základní zemědělskou výrobou. Společnost vznikla v roce 1994 transformací ze Zemědělského družstva Šlapanice. V následujících letech se společnost sloučila s několika dalšími družstvy: Blažovice, Jiříkovice, Bedřichovice, Šlapanice, Prace, Tvarožná a Viničné Šumice. S výměrou zemědělské půdy 4138 hektarů, z toho jen 100 hektarů představují trvalé travní porosty a zbytek tvoří orná půda, je největším zemědělským podnikem v okrese Brno – venkov. Tento okres spadá do řepařské výrobní oblasti, ovšem do vláhově sušší oblasti, kde se dlouhodobé průměrné roční srážky pohybují okolo 490 mm. Převážná část obdělávaných pozemků se nachází v nadmořské výšce 200 až 400 metrů nad mořem.
V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na chov skotu s tržní produkcí mléka. Podnik má na stavu 1100 ks krav holštýnského plemene s tržní produkcí mléka. Rostlinná výroba se specializuje na produkci obilovin a cukrové řepy. Ročně se v podniku vyprodukuje 8,5 milionů litrů mléka, 28,5 tis. tun cukrové řepy, 6,4 tis. tun obilovin a 29,3 tis. tun kukuřice.