V rostlinné výrobě je nosným programem výroba obilovin pro potravinářské účely, produkce osiv a krmné obilí, dále řepka, cukrovka a krmné plodiny. V současné době činí výměra tržních plodin přibližně 3000 ha. Z toho výměra pšenice je 1615 ha, žita 60 ha, jarního ječmene 445 ha, řepky 230 ha, kukuřice na zrno 185 ha a cukrové řepy 458 ha. Plodiny pěstované pro krmné účely jsou čirok 60 ha, kukuřice silážní 600 ha, vojtěška 390 ha a 93 ha trvalých travních porostů. Část z tržních obilnin je skotem zkrmována ve formě krmných směsí, které jsou podnikem produkovány.
Rostlinná výroba je na profesionální úrovni, vybavená novými a výkonnými stroji. V příznivých letech dosahují výnosy ječmene až 8,5 tuny, pšenice přibližně 9 tun a kukuřice na zrno 10 tun z hektaru.
V podniku se i nadále pěstuje technologicky náročná a důležitá plodina – cukrová řepa. Výnos bulev činí z ha přibližně 60 tun s velmi dobrou cukernatostí (nad 17 %). Stálým odběratelem řepy pro podnik je Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou.
Podnik spolupracuje s osevářskými firmami, pro které pěstuje množitelské porosty nových odrůd (pšenice, ječmen, hořčice, vojtěška) a dále zakládá poloprovozní a demonstrační pokusy např. u kukuřice.
Vinice

Do rostlinné výroby jsou zařazeny vinice. Ve vinicích jsou pěstovány odrůdy vinné révy Müller Thurgau, Rulandské bílé, Muškát moravský, Svatovavřinecké, Chardonnay a nová odrůda Helios. Hrozny jsou dodávány do Templářských sklepů v Čejkovicích. V současné době má podnik v plné plodnosti 20,5 ha vinné révy.
Sklady rostlinné výroby

Posklizňové linky obilovin se nacházejí v několika střediscích podniku, ve Šlapanicích, Jiříkovicích, Blažovicích a Tvarožné. Největší sklad se nachází ve Šlapanicích, kde byl v roce 2003 v rámci 1. etapy vybudován sklad s celkovou kapacitou 6×1.200 tun + 2×350 tun, s celkovým příjmem až 120 t/h. Sklad je členěn na 6 sil a 2 předsila (sila A, B). Technologie dodala firma PAWLICA s.r.o. Tento sklad byl v roce 2007 rozšířen v rámci 2. etapy o dvě další sila (2×1.200 t) a následně o 3 velká sila BROCK, s celkovou kapacitou 3×2.230 tun. Celková kapacita skladu činí 16 000 tun. Průměr menších sil je 12,22 m a výška