Publicita projektu s OP PIK

Název projektu:

Rekonstrukce posklizňové linky Bonagro a.s., Šlapanice CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026551

Cílem projektu je rekonstrukce posklizňové linky ve Šlapanicích a jejím cílem jsou energetické úspory, snížení emisí a vyšší efektivita samotné linky.

Linka je rozšířena o možnosti optického čištění speciálních komodit pro potravinářské a osivářské využití.