Publicita projektu s podporou Programu rozvoje venkova

NÁZEV PROJEKTU:

Technologie pro precizní zemědělství – přesná aplikace přípravků na ochranu rostlin

Číslo projektu:

21/008/19210/564/053/002731

Popis projektu:

Projekt „Technologie pro precizní zemědělství – přesná aplikace přípravků na ochranu rostlin“ je spolufinancován z Programu rozvoje venkova.

Výsledkem projektu je instalace GPS zařízení, včetně sekčního systému, které zajišťuje přesné navádění postřikovače po pozemku. Díky tomu, dojde k omezení překryvu aplikace, zamezení zasažení necílových ploch, dojde k snížení spotřeby POR a tedy celkově k omezení nežádoucích vlivů na životní prostředí.