Publicita projektu OP PIK

Název projektu:

Částečná energetická rekonstrukce technologie výrobny krmných směsí

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020630

Popis projektu:

Projekt „Částečná energetická rekonstrukce technologie výrobny krmných směsí“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k výměně základních technologických částí zařízení pro výrobu krmných směsí, a to technologie míchání (granulátoru), mixéru před granulátorem a dávkovacích šneků. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Napsat komentář