Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Stavební úpravy – FVE BONAGRO, a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013594

Projekt „Stavební úpravy – FVE BONAGRO, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny na výrobní budovu, která zajistí úsporu nakupované elektrické energie. Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu dojde ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší

Napsat komentář