Termín valné hromady BONAGRO, a.s. byl stanoven na 28. 6. 2023.

Veškeré informace, plnou moc a další dokumenty naleznete v pozvánkách, které byly zasílány poštou nebo elektronicky v tomto týdnu.

V příloze zde naleznete zprávu o hospodaření Bonagro, a.s. za rok 2022

V příloze naleznete dokument „Sdělení e-mailové adresy“. Pokud souhlasíte s možností zaslání pozvánky elektronicky a ještě jste e-mailovou adresu k tomuto účelu nesdělili, prosíme o vyplnění dokumentu a odevzdání přímo na VH, nebo o jeho zaslání poštou či na e-mail bonagro@bonagro.eu.

Dalším dokumentem v příloze je nabídka odkupu zemědělské půdy. Velice si vážíme toho, že můžeme na vaší půdě hospodařit. V případě, že byste se rozhodli ji, z jakéhokoliv důvodu prodat, budeme velmi rádi, když budeme první, koho oslovíte a jsme připraveni vytvořit vám nejlepší možnou nabídku.

Dále je v příloze pozvánka na Den otevřených dveří, který se bude konat 17. 6. 2023. Budeme velmi rádi, když si najdete čas a přijdete se podívat za námi na farmu do Šlapanic.