PODMÍNKY ÚČASTI NA VH

Pro účast na VH je nutné použít ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor, schválený dle platných mimořádných opatření v den konání VH a splňovat některou z uvedených podmínek jmenovaných legislativou:

Podmínky dle bodu I/16 MO (pro osoby, které dovršily 6 let):

–        PCR test ne starší než 7 dní

–        POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

–        Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu

–        Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že
i)    od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii)     od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii)    od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

–        osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

–        čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, o absolvování testu na COVID 19 v rámci zaměstnaneckého testování před méně než 72 h s negativním výsledkem

–        čestné prohlášení o absolvování testu na COVID 19 ve škole před méně než 72 h s negativním výsledkem

Napsat komentář