Oznámení termínu valné hromady, výsledky hospodaření za rok 2020

Termín valné hromady BONAGRO, a.s. byl stanoven na 29. 6. 2021.

Veškeré informace, plnou moc a další dokumenty naleznete v pozvánkách, které byly zasílány poštou v tomto týdnu.

Sledujte, prosím, pozorně naše www, kde budeme informovat o organizačních záležitostech souvisejících s případným vývojem událostí spojených s COVID 19.

V příloze zde naleznete zprávu o hospodaření Bonagro, a.s. za rok 2020

V příloze naleznete dokument „Sdělení e-mailové adresy“. Pokud souhlasíte s možností zaslání pozvánky elektronicky a ještě jste e-mailovou adresu k tomuto účelu nesdělili, prosíme o vyplnění dokumentu a odevzdání přímo na VH, nebo o jeho zaslání poštou či na e-mail bonagro@bonagro.eu.

Dalším dokumentem v příloze je nabídka odkupu zemědělské půdy. Velice si vážíme toho, že můžeme na vaší půdě hospodařit. V případě, že byste se rozhodli ji z jakéhokoliv důvodu prodat, budeme velmi rádi, když budeme první, koho oslovíte a jsme připraveni vytvořit vám nejlepší možnou nabídku.

Napsat komentář