Oznámení termínu valné hromady, výsledky hospodaření za rok 2019

Termín valné hromady BONAGRO, a.s. byl stanoven na 6. 10. 2020.


Veškeré informace, plnou moc a další dokumenty naleznete v pozvánkách, které byly zasílány poštou v tomto týdnu.

Sledujte, prosím, pozorně naše www, kde budeme informovat o organizačních záležitostech souvisejících s případným vývojem událostí spojených s COVID 2.

V příloze zde naleznete zprávu o hospodaření Bonagro, a.s. za rok 2019

Dále přílohy obsahují náhled nového návrhu stanov v kompletním znění. Body, kterých se změna týká jsou pak dále rozepsány přímo v pozvánce.

Jedním z bodů k projednání na VH je rozšíření způsobu svolávání VH. Navržena je i možnost zaslání pozvánky e-mailem. V příloze naleznete dokument „Sdělení e-mailové adresy“. Prosíme vás o vyplnění a odevzdání přímo na VH, nebo o jeho zaslání poštou či na e-mail bonagro@bonagro.eu. Pokud bude tento bod schválen, bude to možný způsob zasílání pozvánek na VH.

Tato možnost zasílání pozvánky přinese při našem počtu akcionářů finanční úspory v řádech mnoha tisíců korun za obálky, tisk a poštovné, ušetří až desítky kg papíru a v neposlední řadě přinese i významnou časovou úsporu.

V příloze je taktéž obsažena pozvánka na Den otevřených dveří, který by se měl konat pro naše akcionáře i veřejnost dne 26.9. na farmě Šlapanice. Jeho může být dotčeno nepříznivým vývojem ohledně zdravotních rizik spojených s COVID 2, proto, prosím, sledujte naše www, kde budete o jeho uspořádání a případných pravidlech informováni.

Dalším dokumentem v příloze je nabídka odkupu zemědělské půdy. Velice si vážíme toho, že můžeme na vaší půdě hospodařit. V případě, že byste se rozhodli ji z jakéhokoliv důvodu prodat, budeme velmi rádi, když budeme první, koho oslovíte a jsme připraveni vytvořit vám nejlepší možnou nabídku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *