INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ A VÝPLATĚ DIVIDENDY

Termín valné hromady byl stanoven na začátek prosince, pozvánky budou všem akcionářům doručeny s dostatečným předstihem.

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně výplaty dividendy, informujeme akcionáře, že dividenda podléhá schválení valnou hromadou, nelze ji tedy vyplatit dříve.

Pokud navržená výše dividendy bude valnou hromadou odsouhlasena a schválena, k jejímu vyplacení dojde do konce kalendářního roku.

Děkujeme za pochopení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *