INFORMACE PRO AKCIONÁŘE K TERMÍNU KONÁNÍ VALNÉ HROMADY 2018

Vzhledem k napadení firemní počítačové sítě a totální destrukci účetních dat probíhá v současné době rekonstrukce IT a účetního systému. Z tohoto důvodu nemohla být dosud sestavena účetní závěrka, jejíž schválení podléhá valné hromadě a je jedním z jejích hlavních bodů. Bylo tedy navrženo, výjimečně, termín konání valné hromady přesunout k závěru roku, kdy bude účetní závěrka sestavena a odkontrolována. O termínu valné hromady budou akcionáři informováni.

S ohledem na nový zákon o ochranně osobních údajů – GDPR, informujeme touto formou i následně v pozvánce na valnou hromadu akcionáře o zpracování, z těchto důvodů nezbytných, osobních údajů. Vnitřní směrnice GDPR bude vyvěšena v brzké době na webu, nebo je k nahlédnutí v sídle firmy. Zkrácená verze s nejdůležitějšími body bude zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Děkujeme za pochopení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *